Voor professionals

De professionals in het Prinses Maxima Centrum of een shared care centrum zijn een belangrijke schakel in het behandeltraject. Zowel artsen, verpleegkundigen als maatschappelijk werkers hebben direct contact met deze gezinnen.

Ben je betrokken bij de behandeling van een kind en zie je dat dit gezin in de financiële problemen komt of dreigt te komen? Vraag dan steun aan via de medisch maatschappelijk werkers in het ziekenhuis. Zij beoordelen de aanvraag en regelen het verder met Stichting Mag Ik Dan Bij Jou.

Voorwaarden:

  • De financiële noodsituatie is ontstaan door de ziekte en behandeling van een kind in het gezin.
  • De financiële bijdrage is bestemd voor eerste levensbehoeften (voeding, kleding, noodzakelijke hulpmiddelen et cetera).
  • Men kan geen aanvraag doen voor luxe zaken of een (structurele) aflossing van schuld.
  • Bestaande voorzieningen zijn niet toereikend (extra kinderbijslag, bijzondere bijstand et cetera).
  • Het gezin is bereid openheid van zaken te geven over de financiële situatie (inkomen, spaargeld, toeslagen, vaste lasten, schulden en andere vormen van inkomsten zoals giften, crowdfunding), et cetera.

Volg ons

Volg ons op Instagram en gebruik #magikdanbijjou in je post.

Volg ons op LinkedIn

Facebook icoon stichting Mag ik dan bij jou

Like en Share onze Facebook pagina en blijf op de hoogte.