Voor gezinnen

Als je kind ernstig ziek is, staat je wereld op zijn kop. Er verandert van alles binnen je gezin. De veilige haven is niet meer vanzelfsprekend en de toekomst onzeker. Je kind kan veranderen door de ziekte en het behandelingstraject. Maar ook de omgeving (familie en vrienden) zal anders reageren op de situatie. Daarbij kun je te maken krijgen met onvoorziene kosten als gevolg van de vele ziekenhuisbezoeken en/of het behandelingstraject.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil met het noodfonds een financieel vangnet bieden voor ouders die moeite hebben om deze onvoorziene kosten te dragen. Hiervoor werken we nauw samen met de medisch maatschappelijk werkers van het behandelende ziekenhuis. Indien nodig zal Stichting Mag Ik Dan Bij Jou een beroep doen op de Vereniging Kinderkanker Nederland ter extra controle van de aanvraag.

Heb je hulp nodig?

Ervaar je zelf financiële problemen als gevolg van de ziekte van je kind of ken je een gezin dat dringend hulp nodig heeft? Dan kan je een beroep doen op het noodfonds van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou.

Hoe werkt het?

Je doet de aanvraag via medisch maatschappelijk werk in het Prinses Maxima Centrum of het meebehandelende ziekenhuis / shared care centrum. De medisch maatschappelijk werkers beoordelen de aanvraag en regelen het verder met Stichting Mag Ik Dan Bij Jou.

Voorwaarden
  • De noodsituatie is ontstaan door de ziekte en behandeling.
  • De bijdrage is bestemd voor eerste levensbehoeften (voeding, kleding, noodzakelijke hulpmiddelen et cetera).
  • Je kunt geen aanvraag doen voor luxe zaken of structurele aflossing van schuld.
  • Bestaande voorzieningen zijn niet toereikend (extra kinderbijslag, bijzondere bijstand et cetera).
  • Je bent bereid openheid van zaken te geven over je financiële situatie (inkomen, spaargeld, toeslagen, vaste lasten, schulden, andere vormen van inkomsten (giften, crowdfunding), et cetera.

 

Volg ons

Volg ons op Instagram en gebruik #magikdanbijjou in je post.

Volg ons op LinkedIn

Facebook icoon stichting Mag ik dan bij jou

Like en Share onze Facebook pagina en blijf op de hoogte.