Over Mag Ik Dan Bij Jou

De ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht was de bron van inspiratie voor de oprichting van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. In dit unieke centrum, waar complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komen, kwam voorzitter Henk de Breij in contact met de artsen en andere zorgprofessionals. Hij was onder de indruk van hun werk, maar hij zag ook dat de kinderen, naast goede medische zorg, de steun, liefde en aandacht van hun ouders nodig hebben.

Ouders op hun beurt krijgen vaak te maken met onvoorziene kosten als gevolg van een zwaar en langdurig behandeltraject.

Om ouders te helpen, richtte hij in 2017 Stichting Mag Ik Dan Bij Jou op. “Wat heel belangrijk is, is dat je bij je kind kunt zijn. Wij  nemen de financiële zorgen weg voor al die onvoorziene kosten die een extra zorg zijn voor ouders van kinderen met kanker”, aldus Henk de Breij.

De Stichting

De stichting draagt de naam ‘Mag Ik Dan Bij Jou’, naar het bekende liedje van Claudia de Breij. Vader Henk de Breij: ‘De tekst van het liedje gaat over geborgenheid. Dat is ook wat wij gezinnen willen bieden met ons noodfonds. Je mag op onze steun rekenen.’

Met het noodfonds van de stichting proberen wij ouders financiële verlichting te geven in deze toch al moeilijke tijden. Zo kunnen ouders zich volledig richten op de verzorging van hun kind.

We werken nauw samen met de medisch maatschappelijk werkers van het behandelende ziekenhuis. We zorgen er samen voor dat onze hulp gaat naar gezinnen die dit hard nodig hebben.

Met jouw bijdrage kunnen we ouders financiële ondersteuning bieden. Help je mee?

Voor gezinnen

Deze steun mag je van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou verwachten.

Voor professionals

Een aanvraag bij het noodfonds moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Onze Ambassadeurs

Claudia de Breij is sinds de oprichting van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou in 2017 als beschermvrouwe aan ons verbonden. In datzelfde jaar sloot (ex)topsporter Pieter van den Hoogenband zich als ambassadeur aan. Gevolgd door Radio2 DJ Jeroen Kijk in de Vegte, Hans Oosters (Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht) en Sharon Dijksma (burgemeester van Utrecht).

Zij kunnen, als geen ander, de boodschap van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou overbrengen. Dankzij hun netwerk zorgen zij voor bekendheid onder een breed publiek.

We zijn heel blij met Claudia, Sharon, Pieter, Jeroen en Hans!

Sharon Dijksma

Een organisatie die als missie heeft ‘het bevorderen van een gevoel van veiligheid en geborgenheid voor kinderen met kanker’ is van grote betekenis. Voor zowel ouders als de kinderen zelf. Ouders van een kind met zo’n ernstige ziekte moeten zich helemaal kunnen focussen op de zorg voor hun kind en zich niet druk hoeven maken om financiële en materiële zaken. Het ontzorgen van gezinnen in nood verdient natuurlijk alle steun. Toen het bestuur van de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou mij vroeg of ik ambassadeur wilde worden, heb ik dan ook niet getwijfeld.

Jeroen Kijk in de Vegte

Wanneer je kind onverhoopt met kanker te kampen krijgt, weet je dat je in het Prinses Máxima Centrum de best mogelijke medische zorg krijgt. Maar misschien is de ouderlijke liefde en aandacht wel net zo belangrijk voor het zieke kind.

Ik wens alle ouders die in deze situatie terecht komen toe dat ze er met heel hun hart en ziel voor hun kind kunnen zijn. En dat ze zich niet, omdat bijvoorbeeld één van de ouders vanwege de situatie niet meer kan werken, zorgen hoeven maken over hun inkomsten of andere financiële beslommeringen. Daarom steun ik de stichting Mag Ik Dan Bij Jou.

Ik hoop u ook.

Brenda Verschelling

Een paar jaar geleden, heb ik Henk de Breij leren kennen, toen wij Sport en Leisure de Tour de France van Middelburg naar Utrecht organiseerden. 

Ik werd geraakt door wat Henk mij vertelde over de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Hier wilde ik ook aan deelnemen!

Het gevolg was dat ik – met een aantal vriendinnen en een hoop vrijwilligers (waar ik nog enorm dankbaar voor ben) – een kerstboom met lichtjes heb kunnen plaatsen in Axel. Hiermee hebben we veel geld opgehaald. En… van het een komt het ander. Mijn Lionsclub heeft geld ingezameld tijdens de jaarmarkt in Groede… en het blijft borrelen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen in de Provincie Zeeland. Ik ben trots dat ik inmiddels ben benoemd tot ambassadeur.

Claudia de Breij

“Kinderen en kanker zijn woorden die ik eigenlijk liever niet in één zin zie. Dat dit af en toe wel gebeurt, kan men alleen verdragen als er maximale veiligheid, troost en natuurlijk de allerbeste medische hulp wordt geboden.

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is dat allemaal aanwezig. Artsen die hun uiterste best doen om het kind beter te maken en de ouders te steunen bij alle beproevingen die ze meemaken.

Ik zet me graag in voor dit doel en nodig iedereen uit om mee te helpen.”

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou - Pieter van den Hoogenband

Pieter van den Hoogenband

Drievoudig Olympisch zwemkampioen en Chef de Mission van de Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021 weet als geen ander hoe belangrijk het is om focus te hebben als je een bepaald doel wilt bereiken.

“Daarom was ik ook zo geraakt door de verhalen van de ouders die eigenlijk maar met één ding bezig zijn: hun kind genezen van kanker. Hoe erg is het dan dat je wordt afgeleid omdat je simpelweg de middelen niet meer hebt om alles op de rit te houden. Laten we ook die gezinnen financieel een handje helpen zodat zij er optimaal voor hun zieke kind kunnen zijn.”

Hans Oosters

Als je als gezin te maken krijgt met kinderkanker dan is er maar één ding belangrijk, de focus op het behandeltraject. Sinds 2018 staat in Utrecht het unieke Prinses Maxima Centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt en waar gezinnen intensief worden begeleid tijdens het behandeltraject. Hans Oosters: “Financiën mogen gedurende dit traject eigenlijk geen rol spelen maar helaas is die praktijk soms anders. Ouders gaan minder werken om voor hun kind te zorgen, hoge reiskosten, kleding, speciale voeding et cetera. Het is geweldig dat er een Stichting is die die financiële zorgen kunnen verlichten.

Als trotse ambassadeur van deze stichting zet ik mij graag in om de financiële zorgen van deze gezinnen te verlichten zodat zij zich voor de volle 100% kunnen inzetten voor het herstel van hun kind”.

Het bestuur

In 2017 is Stichting Mag Ik Dan Bij Jou opgericht op initiatief van Henk de Breij. 

Het dagelijkse bestuur van De Stichting is in handen van een aantal enthousiaste professionals met uiteenlopende disciplines. Zij zetten zich geheel belangeloos en met veel liefde in om De Stichting te laten groeien en meer bekendheid te geven met als doel: fondsen werven om ouders een financieel vangnet te bieden.

We stellen ons graag aan je voor:

Margriet Tiemstra

Secretaris

Na 40 jaar in de top van het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik in een nieuwe levensfase gekomen. In deze fase wil ik mijn professionele ervaring en mijn energie inzetten voor zinvolle doelen. In de afgelopen periode sprak ik Henk en hij vertelde mij over deze Stichting. Ik wist meteen dat ik me hiervoor wil gaan inzetten. Kanker is zo’n oneerlijke ziekte en dat dan ook nog bij je kind; je wereld valt in duigen als je dat overkomt. Iedere ouder wil zich meer dan 100% inzetten met liefde en zorg voor hun kind met kanker. Je moet dan niet ook nog financiële zorgen hebben. De Stichting kan inspringen bij acute financiële zorg, maar de Stichting kan nog meer bieden om de kwaliteit van het leven van het kind met kanker en de ouders een beetje te verbeteren. Ik wil me niet alleen gaan inzetten voor de fondsenwerving, maar ook voor het vergroten van de naamsbekendheid opdat de ouders en de verzorgers van hun zieke kind, waar wij hulp zouden kunnen bieden, ons nog beter kunnen vinden.

Paul Janssen

Algemeen bestuurslid

Van (te) dichtbij heb ik meegemaakt wat een enorme impact een ongeneeslijk ziekte van een gezinslid heeft op andere gezinsleden. En zeker als het een kind betreft, die nog aan de vooravond staat van al het moois wat er te beleven is in de wereld. Ouders voelen zich machteloos maar willen vanzelfsprekend alles voor hun kind doen, zonder andere gezinsleden te benadelen. En als je dan wordt geremd omdat het financieel tegenzit, lijkt de put zo mogelijk nog bodemlozer. Daarvoor is onze Stichting: om ervoor te zorgen dat ouders zich kunnen bekommeren om dat wat écht belangrijk is in het leven. Ik ben blij dat we die helpende hand kunnen bieden. Alle beetjes helpen, het gaat vaak om relatief kleine zaken waarmee we gezinnen kunnen helpen.

Henk de Breij

Voorzitter

Henk is ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Daardoor werd hij geraakt door de zorgen van ouders en verzorgers. Samen met Peter de Boer en Paul Janssen, goede bekenden uit zijn netwerk, richtte hij De Stichting op met als doel om gezinnen een financieel vangnet te bieden. Over de naam van De Stichting hoefde Henk niet lang na te denken. Na één telefoontje met zijn dochter Claudia was de naam een feit: Mag Ik Dan Bij Jou.

Peter de Boer

Penningmeester

Financiën spelen een voorname rol in mijn dagelijks werk als accountant. Henk de Breij nam mij mee in de wereld van het Prinses Máxima Centrum en dat raakte me. Hoe mooi is het om jezelf belangeloos in te zetten voor hen die in vreselijk moeilijke tijden ook nog financiële zorgen hebben. Wat je ervoor terug krijgt als bestuurder, is onbetaalbaar. Dat we maar velen mogen helpen.

Gert Wijnalda

Algemeen bestuurslid

Gert is IT ondernemer in Utrecht, getrouwd en heeft een zoontje. “Rond de geboorte van mijn zoon raakte ik met Henk in gesprek over Stichting Mag ik dan bij jou. Ik kan me maar al te goed voorstellen dat een gezin op alle mogelijke fronten hulp kan gebruiken als het met deze verschrikkelijke ziekte wordt geconfronteerd. Voor De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou, die zich inspant voor echte en passende ondersteuning, wil ik me met mijn organisatorische expertise maar al te graag inzetten!”

Vrijwilligers

De Stichting draait volledig op de inzet van vrijwilligers, dat geldt ook voor de bestuursleden. Maar we kunnen altijd hulp gebruiken! Hoe meer mensen des te meer we simpelweg kunnen bereiken met als doel: zoveel mogelijk gezinnen financieel ondersteunen.

Ben je creatief? Kun je goed schrijven of fotograferen? Kun je goed organiseren en steek je graag je handen uit de mouwen? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Mail naar info@magikdanbijjou.nl We nemen snel contact met je op.

Onze visie

Naast een intensief en emotioneel behandelingstraject, krijgen ouders en gezinnen te maken met extra kosten.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil bijdragen aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis. Hoe? Door met een nationaal noodfonds een financieel vangnet te bieden, zodat ouders er zo veel mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn.

Onze missie

De Stichting genereert fondsen om ouders en gezinnen te ondersteunen als zij onvoldoende financiële draagkracht hebben om extra kosten, die direct of indirect gekoppeld zijn aan het behandeltraject, te dragen.

Beleid & ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Mag Ik Dan Bij Jou geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met een ANBI status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden:

> RSIN nummer: 857612517
> Beleidsplan MIDBJ 2022 – 2024
> Jaarrekening 2017
> Jaarrekening 2018
> Jaarrekening 2019
> Jaarrekening 2020
> Jaarrekening 2021

Neem contact met ons op

Voor alle vragen, anders dan steun aanvragen, kan je terecht bij Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Vul onderstaande gegevens in en wij geven zo snel mogelijk antwoord.

Volg ons

Volg ons op Instagram en gebruik #magikdanbijjou in je post.

Volg ons op LinkedIn

Facebook icoon stichting Mag ik dan bij jou

Like en Share onze Facebook pagina en blijf op de hoogte.

Wij zijn trots op onze partners