Medisch maatschappelijk werk

Een onmisbare schakel in het werk van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou werkt nauw samen met de medisch maatschappelijk werkers van de behandelende ziekenhuizen. Zij beoordelen de aanvragen voor financiële hulp en regelen het verder met onze stichting. Maar bovenal zijn ze de emotionele steun en toeverlaat van ouders van kinderen met kanker. “Mijn werk bestaat voor een deel uit verliesbegeleiding. Dat kan intens zijn, maar ook heel mooi.”

Aan het woord is een medisch maatschappelijk werker van het Prinses Maxima Centrum, wiens naam we om privacy-overwegingen niet noemen. Als medisch maatschappelijk werker begeleidt hij ouders van wie het kind onder behandeling is voor kanker. “We staan voortdurend in contact met de ouders. De diagnose van kinderkanker is een gebeurtenis die invloed heeft op alle vlakken van het leven van het gezin. We bieden daarom hulp op alle levensgebieden.”

Je leven op zijn kop

Zo brengt een ernstig ziek kind haast altijd veranderingen teweeg in de relatie tussen de ouders. Broers, zusjes, vrienden en familie weten soms niet goed hoe ze met deze nieuwe situatie om moeten gaan. Regelmatig ontstaan ook problemen met werkgevers, wanneer een ouder niet of minder kan werken of minder goed presteert door de ziekte van het kind.

Vaak zijn de medisch maatschappelijk werkers aanwezig bij de moeilijke gesprekken tussen de arts en de ouders. Wanneer een kind lichamelijk of geestelijk verandert door de ziekte, de behandeling of een combinatie daarvan, dan helpen zij de ouders om te gaan met deze veranderingen. “Soms kan een kind opeens niet meer spreken, of komt het blind uit een operatie. Daarom is mijn werk deels ook verliesbegeleiding. ‘Ik besef nu dat mijn leven voorgoed anders is’, zo zei een moeder laatst tegen me.”

In financiële nood

Een ernstig ziek kind brengt ook onvoorziene kosten met zich mee, die de verzekering maar deels vergoedt. Zoals vervoer van en naar het ziekenhuis, kosten voor hulpmiddelen of een extra oppas. Daar bovenop zien ouders hun inkomsten soms wegvallen, wanneer ze als zelfstandige minder moeten gaan werken bijvoorbeeld.

Een deel van de ouders kan die extra kosten simpelweg niet betalen. “In het ziekenhuis zien we een doorsnede van de samenleving. Wie het financieel goed heeft, kan de kosten prima opvangen. Maar een deel van hen leefde al op de nullijn, en dan kan er gewoon niets meer bij.”

De financiële zorgen die daardoor ontstaan, leveren veel onrust en stress op. Onnodige stress, zegt de medisch maatschappelijk werker. ”De ouders hebben al genoeg aan hun hoofd in deze tijd. Daar moet geen stress over financiële nood bovenop komen.”

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou biedt hulp

Komen de ouders er niet uit, dan kunnen zij via de medisch maatschappelijk werkers van het behandelend ziekenhuis een aanvraag doen voor financiële hulp uit het noodfonds van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Zij beoordelen de aanvraag en regelen het verder.

Als beoordelaar van de aanvragen heeft hij al uiteenlopende verzoeken zien voorbijkomen. “Wanneer een kind veranderd uit de behandelfase komt, dan komen daar allerlei onverwachte uitgaven bij kijken. Het zijn kinderen die nog jarenlang speciale zorg en hulpmiddelen nodig kunnen hebben, die niet altijd worden vergoed. Zoals individuele zwemlessen, een bepaald dieet, of een auto die moet worden aangepast voor een rolstoel.” 

“Het zijn vaak uitgaven waar je niet snel aan denkt, maar die wel echt nodig zijn. Wanneer we die extra kosten kunnen opvangen met een schenking uit het fonds, dan is dat heel fijn voor de ouders.”

Neem contact met ons op

Voor alle vragen, anders dan steun aanvragen, kan je terecht bij Stichting Mag Ik Dan Bij Jou. Vul onderstaande gegevens in en wij geven zo snel mogelijk antwoord.

Volg ons

Volg ons op Instagram en gebruik #magikdanbijjou in je post.

Volg ons op LinkedIn

Facebook icoon stichting Mag ik dan bij jou

Like en Share onze Facebook pagina en blijf op de hoogte.

Onze visie

Naast een intensief en emotioneel behandelingstraject, krijgen ouders en gezinnen te maken met extra kosten.

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil bijdragen aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis. Hoe? Door met een nationaal noodfonds een financieel vangnet te bieden, zodat ouders er zo veel mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn.

Onze missie

De Stichting genereert fondsen om ouders en gezinnen te ondersteunen als zij onvoldoende financiële draagkracht hebben om extra kosten, die direct of indirect gekoppeld zijn aan het behandeltraject, te dragen.

Wij zijn trots op onze partners